TERMENI ȘI CONDIȚII


S.C. AUTOMATIC FACILITY MANAGEMENT S.R.L. respectă legile în vigoare privind confidențialitatea datelor. Se angajează să nu transmită datele personale ale utilizatorilor către terți si să le folosească numai in scopul stabilirii contactului cu clienții săi, nu furnizează datele dvs. de contact unor terți (persoane fizice sau juridice), nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese de e-mail obținute prin intermediul acestui site, nu divulga adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site, fără acordul dumneavoastră explicit.

Conținutul Sitului www.mendy.ro

Automatic Facility Management a gândit această pagină web cu cea mai mare atenție. Este exclusă totuși orice garanție asupra actualității, acurateței și integralității datelor puse la dispoziție.

Automatic Facility Management depune eforturi pentru ca informațiile de pe acest site web să fie corecte și actuale. Acest site web este prevăzut cu scopul de a prezenta doar informații generale. Mendy Cost poate oricând, fără preaviz, să aducă modificări sau completări acestui site web și poate, în egală măsură, să șteargă în întregime sau parțial conținutul acestuia.

Excluderea Responsabilității

Mendy Cost se așteaptă ca toți utilizatorii să acționeze în mod responsabil și exclude orice responsabilitate cu privire la conținutul oricăror comunicații de la orice utilizator. Informațiile de pe acest site, respectiv orice informații referitoare la produse sau servicii ar putea conține erori tipografice, incomplete sau depășite. Utilizatorul se va folosi de informațiile furnizate pe acest site web pe propriul său risc. În special, Automatic Facility Management nu accepta nici o responsabilitate privind exactitatea, integritatea sau caracterul oportun al informațiilor în nici un scop, oricare ar fi acesta. Si exclude în mod expres responsabilitatea în cazul în care utilizatorul se bazează pe exactitatea și integritatea conținutului acestui site web.

Link-uri către si de pe situl web al Terțelor Părți
Link-uri de pe acest site web către situri web ale unor terțe părți sunt furnizate doar ca facilitate. Utilizarea acestor link-uri atrage părăsirea acestui site web și se face pe propria dvs. răspundere. Mendy Cost nu este în poziția de a verifica și nici nu a verificat siturile web ale terțelor părți. Prin urmare, Mendy Cost exclude orice responsabilitate, în acest sens, cu privire la conținutul unor astfel de site-uri web.

Link-urile electronice către acest site sunt interzise fără consimțământul expres prealabilit al SC AUTOMATIC FACILITY MANAGEMENT SRL. Orice cerere de stabilire a unui link la acest site trebuie soluționată de SC AUTOMATIC FACILITY MANAGEMENT SRL.

Copyright

©2017 Automatic Facility Management își rezervă toate drepturile. Grafică, textul, imaginile, precum și aranjamentul acestora pe situl web mendy.ro sunt protejate prin copyright conform legislației naționale și tratatelor internaționale și de către alte legi. Conținutul acestui site web nu poate fi copiat, procesat, modificat sau pus la dispoziția terților în scopuri comerciale. Situl web al lui Automatic Facility Management conține si imagini asupra cărora terțe parți dețin dreptul de autor.

Automatic Facility Management
Adresă: Satu Mare
Tel: 0721300183